ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Τα διπλώματα Γαλλικών που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα, τη Γαλλία και διεθνώς, χωρίζονται σε τρία γενικά επίπεδα DALF ή Sorbonne.
Η διαβάθμισή τους με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες

Copyright (c) 2018 ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Φ. Γεωργίου

Follow us

Copyright (c) 2018 ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Φ. Γεωργίου

Follow us