ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η παγκόσμια αγορά εργασίας αλλάζει.
Το γεγονός ότι τα Αγγλικά είναι η γλώσσα του εμπορίου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ότι η Αγγλική θεωρείται προαπαιτούμενη γλώσσα για κάθε είδους δουλειά αλλά και για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλους τους τομείς καθώς και το μέσον επικοινωνίας εκατομμυρίων ανθρώπων στις καθημερινές και επιχειρησιακές τους συναλλαγές την καθιστούν πρώτη στις προτιμήσεις των σπουδαστών και εργαζομένων.

Τις τελευταίες δεκαετίες η Αγγλική έχει γίνει μία διεθνής γλώσσα, ένα διαβατήριο για την παγκόσμια επικοινωνία, όχι μόνον σε επίπεδο διεθνών Οργανισμών, επιστήμης, τεχνολογίας ή επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ απλών ανθρώπων στις καθημερινές τους συναναστροφές και συναλλαγές.

Έχοντας μια διαδρομή 20 ετών στο χώρο της ξενόγλωσσης παιδείας, στόχος μας πάντα ήταν και είναι να κάνουμε τα παιδιά ν’ αγαπήσουν τη γνώση. Όχι μόνο τη γνώση της ξένης γλώσσας, αλλά και τη γνώση για τη ζωή.

Αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου στον τρόπο με τον οποίο αφομοιώνει τις γνώσεις, δημιουργήσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο καλύπτει τις μαθησιακές ανάγκες του κάθε μαθητή, φοιτητή ή ενήλικα.

Με φιλοσοφία σχεδιασμού που βασίζεται στην ευρεία βιβλιογραφία των εκπαιδευτικών μας, τη χρήση εξελιγμένων τεχνολογικών μέσων και με μεθοδολογία κατάλληλη για τις ανάγκες του σπουδαστή διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για την επαγγελματική πρόοδο των σπουδαστών μας στο παρόν και το μέλλον.

Copyright (c) 2018 ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Φ. Γεωργίου

Follow us